ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. március 6-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a Kövicses patak hasznosi mederrendezése kivitelezésére ismételt közbeszerzési
eljárás megindítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
2. Javaslat TIOP-1.2.3. keretében kiírt Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó Express" című pályázatban való részvételre.
Előterjesztő: Édes Attila igazgató
3. Javaslat felajánlás elfogadására.
Előterjesztő: Sándor Károly osztályvezető