ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. augusztus 14-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a Kelet-Nógrádi Térségi Hulladékrekultivációs Társulás Társulási megállapodás 5. sz. módosításának elfogadására és az alapító okirat hatályon kívül helyezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat bérjellegű kifizetések finanszírozására munkabér hitelből.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat TÁMOP-3.2.3.-09/2/2010-0023 sz. pályázat önkormányzati előleg kifizetéséhez.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska igazgató
5. Javaslat Pásztó, Mátra u. 11. sz. alatti 841/2 hrsz-ú bérlakás lakbértartozásának rendezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat Pásztó, Kölcsey u. 20. III/5. sz. alatti szolgálati lakás ügyének rendezésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat közoktatási feladatellátással kapcsolatos követelés érvényesítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat közoktatási innovációs pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Barna Tiborné tagintézmény vezető
9. Javaslat a Pásztó- Mátrakeresztes kábeltelevíziós hálózat és a Hasznos- Mátrakeresztes közötti optikai szál tulajdonrész értékesítésére történő meghirdetésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat Keglevich Margit Díj odaítélésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT!
11. Javaslat a Hajós Alfréd úti sportlétesítmény edzőterme használója által elnyert LEADER pályázat előfinanszírozásához jelzálog jog bejegyzésre.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető