ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. április 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a 2013. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat az önkormányzat 2014.évi költségvetési rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat szabad pénzeszköz betétként lekötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
6. Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Bartus László Osztályvezető
7. Javaslat Pásztói Hírlap 2014. évi színes nyomtatásban történő megjelentetéséhez a Dióhéj Kiadó Kft-vel megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat civil szervezetek 2014. évi támogatására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix
9. Javaslat Pásztó, Hunyadi út 12. I/1. Szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat a strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat Liget utcai ivóvízvezeték rekonstrukciója tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester