ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. szeptember 25-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő kötelezettségekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Beszámoló a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pásztói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Angyal Tibor tű. Alezredes, Csépe Zsolt tű. alezredes
8. Beszámoló az alpolgármester munkájáról.
Előterjesztő: Volek György alpolgármester
9. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Érintettek
10. Beszámoló a FEB tagok munkájáról.
Előterjesztő: FEB elnöke
11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
12. Javaslat a 2014.évi megyei önkormányzati tartalékra és a rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázathoz szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat ingatlanon fennálló jelzálog jog ranghely cseréjével kapcsolatos kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
14. Javaslat a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás társulási megállapodásának 7. számú módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
16. Javaslat sportszervezetek támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető