ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. november 13-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
2. Alpolgármester választása és eskütétele.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat az alpolgármester jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat Intézményirányítási és Szociális Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnokának és Gazdasági Kapcsolatok Tanácsnokának megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságokba Felügyelő Bizottsági tagok megbízására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a Pásztói Múzeum igazgatói beosztás ellátására beérkezett pályázat elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítására.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
10. Javaslat 2015. évi belső ellenőrzési tervre.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
11. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat kistérségi ISUZU midi busz megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat a Pásztói Sport Klubtól érkezett kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat a polgármester és az alpolgármester juttatásainak megállapítására.
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság elnöke