ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. március 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Csaba Ügyrendi Bizottság Elnöke
3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013.(VI.24.) rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011.(VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására. (II. forduló).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló, 26/1995. (XI. 8.) önkormányzati rendelettel módosított 15/1991.(VIII.9.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, a helyi népszavazásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
6. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről.
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs Rendőrkapitányság Vezetője
7. Integrált Településfejlesztési Stratégia és Fejlesztési Koncepció.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat a civil és sport szervezetek 2015. évi támogatására vonatkozó pályázat kiírására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka
10. Javaslat az Intézmények Pénzügyi és Ellátó Szervezet és a Pásztói Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat a strand üzemeltetésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat a "Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére eszközbeszerzésekkel" című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat a Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat Pásztói Sport Klub sportpálya lelátó építés támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására történő pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
18. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
19. Javaslat a Pásztó, Kis u.9. szám alatti önkormányzati bérlakás felújításával kapcsolatos bérlői kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
20. Javaslat Pásztó város és Körösfő község közötti együttműködést megalapozó szándéknyilatkozat elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
21. Javaslat a Pásztói Kórházért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására és közhasznú jogállása nyilvántartásba vételének támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester