ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. június 25-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó 29/2009. /IX.30./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat intézményi alapító okiratok kijavítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat Pásztó város sportfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka
6. Javaslat a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésével kapcsolatos támogatási igény benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat a 802. és 804. hrsz-ú ingatlanok cseréjére vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
8. Javaslat civil támogatási kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
9. Tájékoztató a Pásztói Strandon elvégzett felújítási munkák költségeinek elszámolásáról /bizottsági ülésen kerül kiosztásra/.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a 2015. II. félévi ülésterv elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat önkormányzati lakáskérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
12. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
13. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ vezetői állására benyújtott pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
14. Javaslat városi kitüntető címek és díjak adományozására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
15. Javaslat Városgazdálkodási Kft. FEB tagsággal kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
16. Javaslat Városgazdálkodási Kft. FEB tagok tiszteletdíjának megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT