ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. szeptember 3-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 29/2009.(IX.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat háziorvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a Mátrakeresztes és Hasznos városrészekben élő gyermekek kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményekbe történő szállításának biztosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat a Pásztó, Hunyadi út 12. I/2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat Baross Gábor és muzslai utak helyreállításához elnyert vis maior támogatás.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok létszámának meghatározására.
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
9. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája "A köznevelési és kulturális intézményekben működő komplex tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok megvalósításának támogatására" benyújtandó pályázathoz szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sárik Jánosné óvodavezető
10. Javaslat a polgármesteri tevékenységgel összefüggő személygépkocsi használattal kapcsolatos döntés módosítására.
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Csaba Ügyrendi Bizottság elnöke