ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. szeptember 17-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. A polgármester szabadságengedélye.
Előterjesztő: Dr. Becsó Károly Csaba Ügyrendi Bizottság elnöke
4. Javaslat a Kövicses patak mátrakeresztesi mederszakaszai helyreállításához elnyert vis maior támogatás elszámolásával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester