ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. július 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyének módosítására, rövidített cégnevének megállapítására.
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató
2. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálójával kötött megállapodás felmondására, új könyvvizsgáló megbízására.
Előterjesztő: Petrényi Mihály ügyvezető igazgató
3. Javaslat a pásztói strandfürdő területén a H-Trade Invest Kft. által megvalósítani kívánt 2. Zenei fesztivál megrendezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat civil szervezet támogatására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok
6. Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételre.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester