ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. augusztus 4-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat házi gyermekorvosi körzetek átszervezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására.
Előterjesztő: dr. Gajdics Gábor jegyző