ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. december 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat a Mikszáth Kálmán Líceum és Kollégium részére tulajdonosi hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat étkeztetési feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat külterületi közutak fejlesztésére és karbantartásukhoz szükséges munkagépek beszerzésére vonatkozó pályázat benyújtására /előző ülésre kiküldött előterjesztés/.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester