ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2017


2017. március 2-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (A 2017. 02. 13-án kiadott előterjesztés).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Tájékoztató a közmunka programban 2016. IV. negyedévében elvégzett feladatokról.
Előterjesztő: Plecskó Péter közmunka-program vezető
---
5. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. aktuális helyzetéről.
Előterjesztő: Petrényi Mihály Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője
---
6. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervére.
Előterjesztő: Petrényi Mihály Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője
---
7. Javaslat a Pásztói Muzsla Néptánc és Hagyományőrző Egyesület egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka
8. Javaslat a civil és sportszervezetek 2017. évi támogatásához pályázat kiírására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka