ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2017


2017. május 4-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 5. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a 2016. évi belső kontrollrendszer működtetéséről szóló nyilatkozatok elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2013. /VI. 24. ) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László Osztályvezető
6. Javaslat változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat folyószámla hitelkeret megemelésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor Jegyző
9. Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: Bartus László Osztályvezető
10. Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat célhoz kötött pénzeszköz átadásáról szóló együttműködési megállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Tájékoztatás a Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna helyi foglalkoztatási paktum nyertes kérelméről és javaslat az ehhez szükséges intézkedésekre.
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző
14. Javaslat a "Mátraalja Fesztivál" névhez kapcsolódó márkahasználati szerződés megkötésére (bizottsági ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat civil és sport támogatásra benyújtott pályázatok elbírálására (bizottsági ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok
16. Javaslat Kerepes Város Önkormányzata törvényalkotási kezdeményezéséhez való csatlakozásra.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
17. Javaslat multifunkcionális gép lízingelésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester