ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


2018. június 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Angyal Tibor tű.alezredes
4. Beszámoló a Pásztói Hivatásos Tűzoltó- Parancsnokság 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Csépe Zsolt tű.alezredes
5. Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárásának lezárása, végső szakmai véleményezés előtti elfogadása, Településképi rendelet véleményezése.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
Az előterjesztéshez tartozó szakmai anyag letöltése: ITT (84,3 MB)
6. Javaslat szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására.
Előterjesztő: dr. Gajdics Gábor jegyző
7. Javaslat TOP-5.2.1-15-NG1-2016-0002 azonosító számú, Integrációs közösségfejlesztés Pásztón című, valamint TOP-4.3.1-15-NG1-2016-00001 azonosító számú, Pásztói infrastruktúrafejlesztés az integrációért című pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (alpolgármester felhatalmazása).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára: TOP-5.3.1-06-NG1-2017-00003 azonosító számú, Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén című támogatott pályázat megvalósítása.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára: Zagyvölgyi kerékpárút építése Bátonyterenye és Pásztó között (TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00004), Zagyvavölgyi kerékpárút építése Pásztó és Szurdokpüspöki között (TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00002).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat mezőgazdasági haszonbérletre vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat Csillag tér forgalmi rendjének módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat Nagymező utca egyirányúsítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat a vízkár elhárítási terv felülvizsgálatára és aktualizálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat 2018. augusztus 20-i koncert és tűzijáték megrendezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat dr. Valter Ilona: A középkori Pásztó című könyv megjelentetése tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat a Képviselő-testület 2018. II. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat a Nagymező út felújítására beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
18. Javaslat Cserhát Ln. 16. ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
19. Javaslat a Cserhát ln. 8. II/1. lakás bérleti szerződésének hosszabbítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
20. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjak odaítélésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
21. Javaslat pályázat megvalósításához ingatlan vásárlásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT