ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


2018. július 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat a pásztói tanuszoda építéséhez szükséges ingatlan átadásához szükséges nyilatkozat aláírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat óvodavezetői megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Döntés az elmaradt köztartozásmentességi igazolásokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester