ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


2018. december 13-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat a naptári éven belül lejáró folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Beszámoló az alpolgármester 2018. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester
5. Beszámoló a civil és sport kapcsolatok tanácsnoka és a gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 2018. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Káposzta Csaba; Veres Róbert tanácsnokok
6. Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
7. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő pótbefizetés elrendeléséről.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
9. Tájékoztató a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működéséről.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
10. Javaslat a 2879/14 hrsz alatt lévő Szabadidő Parkból 1.280 m2-es területének hasznosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
11. Javaslat a Kövicses patakmeder 1+850 szelvénytől a 2+700 szelvényig - 850 m hosszúságú - medertakarítására beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
12. Javaslat közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat szennyvízagglomerációk összevonására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat a Salgótarjáni Tankerületi Központ és Pásztó Városi Önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat Kölcsey u. 20. 2/8. szám alatti ingatlan vételár kifizetésére vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Javaslat a Képviselő-testület 2019. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
17. Javaslat iskolabusz üzemeltetésére beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
18. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízás meghosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
19. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés meghosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
20. Közérdekű bejelentések. ---