ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. január 31-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
4. Javaslat közterület-használat szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
6. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 29/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezetőr
7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
8. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat a TOP-1.2.1.-15-NG1-2016-00018 azonosító számú, Varázsvölgy Pásztón - turizmusfejlesztés c. projekt megvalósításához közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére díszoklevél adományozására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat iskolai körzethatár megállapításának véleményezésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Tájékoztató a 2019. évi közmunkaprogramokról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Beszámoló az alpolgármesterek 2018. augusztusig végzett munkájáról.
Előterjesztő: érintettek
14. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat között hatályban lévő megállapodás felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Dr. Kanyó Roland Ügyrendi Bizottság Elnöke
16. Közérdekű bejelentések. ---
17. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
18. Javaslat a 165/2016. (VI. 26.) számú határozat végrehajtásához kapcsolódó intézkedések megtételére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester