ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. február 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet IV. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat fejlesztési célú hitel felvételére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Tájékoztató a központi háziorvosi ügyelet 2018. évi működésének tapasztalatairól.
Előterjesztő: Dr. Zsúdel Tamás ügyvezető
6. Tájékoztató a közmunka programban 2018-ban elvégzett feladatokról.
Előterjesztő: Szőke Ferenc közmunka program vezető
7. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett lakbér és közös költség tartozásokról.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető
8. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkező behajthatatlannak minősülő követelések leírására.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető
9. Javaslat Pásztó, Gépállomás lakótelepre bevezető 0122 hrsz-ú bekötőútnál a 0126 hrsz. alatti úton (1+059 kmsz) lévő buszmegállóban fedett buszváró kialakítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára (Madách utca felújítása - Nagymező úttól a Fürdő utcáig terjedő szakasz).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat Pásztó-Mátrakeresztes Tóthegyes út 5. szám alatti lakóház megvásárlására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat adományozási szerződés megkötésére, játszóeszköz adományozásával kapcsolatban.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat Pásztói Autósport Egyesület kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat önkormányzati lakás szakember elhelyezés címén történő bérbeadásra.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Tájékoztató a RERUM GROUP ZRT. által az átvilágítás során tett megállapításokról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Javaslat civil és sport szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
17. Javaslat civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
18. Javaslat címer és teremhasználat engedélyezésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
19. Javaslat a Pásztói Utánpótlás Labdarúgó Klub részére a 2879/14 hrsz-ú Kishegyi Szabadidő Parkból 8344 m2 terület használatba adási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
20. Javaslat a 2879/14 hrsz. alatt lévő Szabadidő Parkból 1280 m2-es terület hasznosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
21. Közérdekű bejelentések.
22. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervére.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető
ZÁRT
23. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT