ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. június 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. /II. 16./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Nyíri Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke
3. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat Pásztó város Településrendezési Tervének felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat Pásztó településnév használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat Pásztó településnév használatának felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix tanácsnok
7. Beszámoló a Margit Kórház munkájáról.
Előterjesztő: dr. Boczek Tibor kórházigazgató
8. Javaslat Pásztó Város Önkormányzat Óvodája beszámolójának elfogadására.
Előterjesztő: Sárik Jánosné Óvodavezető
9. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája igazgatói megbízással kapcsolatos eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Tájékoztató a városrehabilitációs munkálatok köréből a piac működésével kapcsolatos tapasztalatokról.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
11. Javaslat inkurrens ruházati, fektető, humán, élelmezés-technikai és elhelyezési szakanyagok 254/2007. /X. 4./ Korm. rendelet 50. § /1/ és /2/ bekezdése szerint, mint állami vagyon ingyenes átruházására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat civil szervezetek 2011. évi támogatására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat közoktatási feladatellátással kapcsolatos megállapodás módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
14. Javaslat a Pásztói Múzeum működtetését érintő, a Nógrád Megyei Közgyűlés által megfogalmazott indítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
15. Javaslat a városban lévő emlékművek, szobrok, emléktáblák és keresztek áttekintése, javaslat védetté nyilvánításukra, áthelyezésükre, felújításukra.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
16. Javaslat a 2010. évi vis maior támogatás felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
17. Javaslat a 2878 hrsz-ú Kövics patakmeder rendezése című. pályázat előkészítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
18. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető címek és díjak odaítélésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
---
19. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. II. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester