ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. március 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat fejlesztési célú hitelre beérkezett ajánlatok elbírálására (írásos anyag később kerül kiküldésre).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
3. Javaslat Pásztó város közbiztonsági, bűn- és balesetmegelőzési, ifjúságvédelmi koncepciójának (2019-2023) elfogadására.
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester
4. Javaslat célhoz kötött pénzeszköz átadásáról szóló együttműködési megállapodás 1. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat az MLSZ Országos Pályaépítő Programjához kapcsolódó pályázathoz szükséges önerő meghatározásáról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat mezőgazdasági földterületek bérleti díjának megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat a Hajós Alfréd úti sportbüfé bérleti jogának pályázati úton történő meghirdetésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat a MátRun Futó és Bringás csapat sportszervezet egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok
9. Javaslat az Athéné Alkotó Kör kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok
10. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sporttanácsnok
11. Javaslat a "Varázsvölgy Pásztón" építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (írásos anyag később kerül kiküldésre).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat "Külterületi utak fejlesztése" Pásztón című projekt építés beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásának megindítása.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat belterületi utak felújításához közbeszerzési szakértő kiválasztására (bizottsági ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat zenei fesztivál megrendezésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
16. Közérdekű bejelentések.  
17. Javaslat köztemetés költség megtérítésének elengedésére irányuló kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT