ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. június 13-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat "Pásztó Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése" tárgyú új közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló Bizottság elnöke
3. Javaslat a Pásztó Hasznos Művelődési Ház tetőszerkezetével kapcsolatos többletkiadás finanszírozására (bizottsági ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat a Dél-Nógrádi Vízmű Kft. törzstőkéjének leszállítására, maximális tőkekivonásra.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester