ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. augusztus 14-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a Pásztói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium ellátottjait érintő étkeztetési feladatok biztosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
2. Javaslat iskolakezdő gyermekek tanszer-vásárlásának támogatására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat iskolabusz üzemeltetésére beérkezett pályázatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat a Pásztó 356 hrsz-ú természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő sporttelep elnevezéséről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a Pásztó 356 hrsz-ú természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő sporttelep nem kizárólagos felületek hirdetési jogának átadásáról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a DIGI Kft. által létesítendő távközlési bázisállomás villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez a Pásztó 203/2 hrsz-ú és a Pásztó 2801/6 hrsz-ú kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokon.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat civil és sport szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
8. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak valamint szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző