ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. szeptember 11-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a Pásztó, József Attila utca felújítására beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat a Pásztó, Tóth Árpád utca felújítására beérkezett ajánlatok elbírálására .
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat "Cserhát lakónegyed útjának felújítása Pásztón" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló Bizottság Elnöke
4. Javaslat a Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése című projekt megvalósításával kapcsolatos többletkiadás finanszírozására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
6. Javaslat a Pásztói Szabadidő Sportegyesület és a Kölyökfoci Sportegyesület egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok