ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. október 3-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 3. számú módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a szünidei gyermekétkeztetési feladatot ellátó szolgáltató kiválasztására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
6. Javaslat a Rozmaring Népdalkör egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
7. Javaslat Mikszáth Kálmán Líceum támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester