ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2019


2019. december 12-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
 
2. Javaslat a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízásának meghosszabbítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Tájékoztató a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működésérő.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
7. Javaslat az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Beszámoló a bűnmegelőzési program teljesítésének helyzetéről.
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester
9. Javaslat a TOP-3.2.1-16-NGI-2017-00060 azonosító számú "A Pásztó-Mátrakeresztesi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése" című projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat "Pásztó, iparterület infrastrukturális fejlesztés" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását célzó döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló Bizottság elnöke
11. Beszámoló az alpolgármester 2019. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester
12. Beszámoló a civil kapcsolatok tanácsnoka és a gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 2019. évben végzett munkájáról.
Előterjesztők: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok, Veres Róbert gazdasági kapcsolatok tanácsnoka
13. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Érintettek
14. Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására.
Előterjesztő: Dr. Sándor Balázs jegyző
15. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2020. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Egyebek.