ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2020


2020. január 15-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzatnál 2020. január 1-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
3. Javaslat fogorvosi ügyelet tárgyában feladat-ellátási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester