ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK
2021. augusztus 2-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a fejlesztési célú hitel felvételére beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat a Hajós Alfréd úti sporttelep büfé bérleti díj-mentességének megszüntetésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat a 203/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat iskolabusz üzemeltetésére beérkezett pályázatok elbírálására (ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Javaslat Pásztó-Mátrakeresztes Ravasz patak helyreállításával kapcsolatos döntés meghozatalára (ülésen kerül kiosztásra).
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ alapító okiratának módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
7. Javaslat egyedi sport-támogatási kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport kapcsolatok tanácsnoka
8. Javaslat képviselői tiszteletdíjról történő lemondás és felhasználási cél elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető cím, díjak odaítélésére .
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT