ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK
2021. december 16-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 5. sz. módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodására vonatkozó rendelet elfogadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Beszámoló az alpolgármester 2021. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Bodrogi István alpolgármester
5. Beszámoló a Civil és sport kapcsolatok tanácsnoka és a Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka 2021. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Káposzta Csaba Civil és sport kapcsolatok tanácsnoka
Veres Róbert Gazdasági kapcsolatok tanácsnoka
6. Javaslat a "Varázsvölgy Pásztón" közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Dénes Anita Bíráló Bizottság elnöke
7. Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
8. Javaslat a Pásztói Szabadidő Sportegyesület egyedi támogatási kérelmének elbírálásához.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat a Pásztó 1973/29/A/3 hrsz-ú természetben Pásztó, Cserhát ln. 8. I/1. szám alatt lévő lakás eladására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat a Pásztó 430 hrsz. alatt Kastélykertben lévő épület használatba adásáról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Tájékoztató a mátrakeresztesi Fakanál Múzeum és Tájház 2021. évi működéséről .
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
12. Tájékoztató a mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működéséről.
Előterjesztő: Gyürky Márta ügyvezető igazgató
13. Javaslat közhasznú feladatok ellátására kötött keretszerződés módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat ügyvezetési feladatok ellátásáért jutalom megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. könyveiben keletkezett bérlők által felhalmozott tartozásokról készült tájékoztató újratárgyalása.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Javaslat a Varázsvölgy projekt működéséhez szükséges szervezet létrehozására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
17. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
18. Javaslat iskolai körzethatár megállapításának véleményezésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
19. Közérdekű bejelentések.
20. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására .
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT
21. Javaslat önkormányzati lakásbérleti szerződés hosszabbítására II.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
ZÁRT