ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a VI. Szőlő és Borünnep megvalósításának lehetőségére a LEADER pályázat jelenlegi helyzetében
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a TÁMOP 3.2.4. Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése, az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat bútor beszerzésére beadott pályázatokra
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája és Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája alapító okirat módosítására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
4. Javaslat óvodai csoport és iskolai osztálylétszámok elfogadására
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozásra
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
6. Javaslat Európai Önerő Alap pályázat benyújtására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat a városközponti rehabilitáció változás bejelentés és pótmunka jóváhagyására
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
8. Javaslat a szeméttelep rekultivációhoz szükséges ingatlan csere végrehajtására
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
9. Javaslat a Szőlőhegyi út végi belterületbe vonás kiegészítésére a 084/4, 084/47 hrsz. területekkel
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök
10. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ vezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester