ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2010


2010. szeptember 15-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005. azonosító számú pályázat keretében építési, felújítási, valamint fűtési rendszer korszerűsítési munkálatok kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés befejezési határidejének 11 napos kötbérmentes módosításának jóváhagyására, ill. tájékoztató a felmerült pótmunkákról
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó városközponti rehabilitáció kivitelezési pótmunkái jóváhagyására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a szeméttelep rekultivációval kapcsolatos tulajdon rendezéséről, további feladatokról
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester