ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2011


2011. szeptember 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítására.
  Az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulása.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat Pásztó 10 területén településrendezési tervmódosítás elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a szociális ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2011. /IV. 29./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
5. Javaslat közoktatási társulás felmondásával kapcsolatos intézkedés megtételére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Tájékoztató a Polgármester Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat a Kövicses patak hasznosi mederrendezése c. pályázat kivitelezőjének kiválasztásához szükséges ajánlati felhívás elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat Pásztó településnév használatára vonatkozó kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix tanácsnok
9. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető