ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. szeptember 10-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő /működési forráshiányos/ helyi önkormányzat támogatására vonatkozó II. pályázathoz szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás szakember ellátás biztosítása címén történő bérbeadására, bérbeadás meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a Regionális Operatív program egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése című ÉMOP-4.1.1/A-12 számú "A" komponens 1. részcél támogatásának igénybevételére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester