ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2012


2012. szeptember 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására
Az önkormányzat gazdasági helyzetének alakulása.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat működési célú hitel felvételére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. A Margit Kórház és Pásztó Városi Önkormányzat közötti központi háziorvosi ügyelet átadás-átvétele pénzügyi elszámolása.
Előterjesztő: Dr. Boczek Tibor kórházigazgató
5. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. év I. félévének értékelése.
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
6. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat a Pásztó-Mátrakeresztes kábeltelevíziós hálózat és a Hasznos-Mátrakeresztes közötti optikai szál tulajdonrész értékesítésére történő meghirdetésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat Óvoda felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat ajándékozási szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
11. Javaslat a hajléktalanság problémáinak megoldási lehetőségeire.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
12. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működtetésével kapcsolatos nyilatkozattételre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix tanácsnok
14. Javaslat ingatlan megvásárlására irányuló kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat a hasznosi sportpályánál lévő önkormányzati területek hasznosítására.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök