ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2013


2013. január 30-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Pásztó Város 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete I. forduló.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására /II. forduló/.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a lakossági szilárd hulladékgyűjtés, szállítás elhelyezés és ártalmatlanítás díjának megállapításáról szóló 29/2012. /XII.28./ önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.
Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. /VI.30./ önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Robotka Róbert Városgazd. Kft. ügyvezető igazgatója
5. Javaslat a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 28/2012./XII. 28./ önkormányzati rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat intézményi alapító okiratok módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási tervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi munkájáról szóló beszámoló és a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság megszűnésének elfogadására.
  Javaslat ingóságok ingyenes használatba adására a Pásztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat a 2013. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
A Képviselő-testület 17.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart
a város 2013. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása kapcsán.