ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2013


2013. május 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására /I. forduló/.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a Pásztói Általános Iskola működésével kapcsolatos véleményezési jogra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített beszámolója és 2013. évi üzleti terve.
Előterjesztő: Robotka Róbert Ügyvezető igazgató
5. Javaslat az Óvoda fenntartó társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat intézményi alapító okirat módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Javaslat önkormányzati lakások bérbeadására, lakásbérlet meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat új konténerszállító gépjármű és 4 darab új konténer beszerzésére indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
9. Javaslat a Zagyvavölgye Emberi Környezetért Alapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok
11. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester