ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2013


2013. november 08-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a talajterhelési díj mértékére és kedvezményére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására (II. fordulós anyag).
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat intézményi alapító okirat módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
8. Beszámoló a múzeum 2013. évi működésének tapasztalatairól.
Előterjesztő: dr. Hír János igazgató
9. Javaslat a Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ tevékenységének felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska intézményvezető
10. Javaslat intézményi tanácsok tagjainak kijelölésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat a 2014-ben tervezett X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás megrendezéséhez kapcsolódó pályázatokra.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
12. Javaslat Pásztó és térsége megnevezésű turisztikai füzet elkészítésére vonatkozó LEADER pályázat megvalósításáról.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat Önkormányzat és intézményei villamos-energia beszerzési ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
14. Javaslat Pásztó, Semmelweis u. 2. sz. alatti gondozóközpont bútorozási feladatainak ajánlatkérésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat Pásztó Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztási javaslatának jóváhagyására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
16. Javaslat önkormányzati adósságmegújító hitel felvételéhez kormányengedély megszerzésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
17. Javaslat a civil szervezetek 2013. évi támogatására III.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok
18. Javaslat Krämer László Pásztó Városi Önkormányzat saját halottjává nyilvánítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
19. Javaslat bérleti díj és közüzemi díj fizetéssel kapcsolatos megállapodás módosítására a Pásztói Sport Klubbal.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
20. Előterjesztés közterületen más tulajdonú létesítmény építéséről.
Előterjesztő: Malomhegyi Lajos főmérnök