ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. január 30-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 20/2006. /VII.28./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 1/2013. /I.31./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról szóló 24/2009(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Pásztó Város 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete I. forduló.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (I. forduló).
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2014. évi adósság átvállalásához szükséges döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat a város 2014-2020-as évekre vonatkozó fejlesztési projektjeire.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat víziközmű bérleti-üzemeltetési díj elszámolásával kapcsolatos megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Tájékoztató a X. Szőlő és Borünnep és XXX. Szüreti felvonulás Leader és Európai Uniós pályázatairól.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat Pásztó város 2014. évi rendezvény tervére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
12. Javaslat dr. Lengyel István temetési költségeinek részbeni átvállalására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat intézményi alapító okirat javítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
14. Javaslat méltányossági kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
 
1700 órától KÖZMEGHALLGATÁS