ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. február 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat az önkormányzati bérlakások lakbér és közös költség tartozásainak átvállalásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2013. /VI.24./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat 2014. évi Közbeszerzési Terv megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
5. Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
6. Javaslat a pásztói hulladékgazdálkodási program megvalósításához szükséges földhasználati jogot alapító szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
7. Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat Pásztó Cserhát Lnd-i óvoda korszerűsítési feladatainak elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
9. Javaslat Pásztó város területén útépítési-felújítási tervezési árajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
10. Javaslat Hasznos I. világháborús hősi emlékmű felújítására vonatkozó pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat a szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dr. Tasi Borbála Címzetes főjegyző
12. Javaslat a civil és sport szervezetek 2014. évi támogatására vonatkozó pályázat kiírására.
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix civil tanácsnok