ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. június 26-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
3. Javaslat a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 20/2006. /VII. 28./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. A lakossági és közületi hulladékszállítás jelenlegi helyzete és továbblépési lehetőségek.
Előterjesztő: Robotka Róbert VG Kft. ügyvezető igazgatója
5. Javaslat diákétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Máté Nándorné IPESZ vezetője
6. Javaslat óvodavezető beosztás ellátására beérkezett pályázat elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
7. Javaslat Múzeum igazgató /magasabb vezetői/ beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
8. Javaslat a városi értéktár újabb fejezeteinek elfogadására.
Előterjesztő: dr. Hír János múzeumigazgató
9. Javaslat a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012/20071. sz. pályázat önkormányzati megelőlegezett kifizetéséhez.
Előterjesztő: Antalné Prezenszki Piroska igazgató
10. Javaslat a hasznosi óvoda, a hasznosi ravatalozó, a mátrakeresztesi ravatalozó kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
11. Javaslat Bástya és Béke utcai vízvezeték kiváltás közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
12. Javaslat Pásztó városi közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetésére vonatkozó ajánlatkérésre.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
13. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Tervének módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
14. Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására, lakásbérlet meghosszabbítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
15. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. II. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
16. Javaslat a Magyar Összetartozás Fogadalmi Terén felállítandó Turul szobor kivitelezésével kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
17. Javaslat ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel Együttműködési Keretmegállapodás megkötésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
18. Javaslat méltányossági kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT
19. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjak odaítélésére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
ZÁRT