ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2014


2014. augusztus 22-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
2. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására.
Előterjesztő: dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
3. Javaslat a 2014 júliusában bekövetkezett káresemények helyreállításához vis maior támogatás benyújtására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
4. Javaslat önkormányzati lakások bérbeadására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester