ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. január 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
 
2. Javaslat a város 2014. évi költségvetési rendeletének 9. számú módosítására.
(A Képvislő-testület nem tárgyalta meg ezt az előterjesztést)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
 
3. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet módosítására /I. forduló/.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. ütem - A Hivatali struktúra tagozódásának felülvizsgálata.
Előterjesztő: dr. Becsó Károly Ügyrendi Bizottság Elnöke
5. Előterjesztés a város 2014-2020-as évekre vonatkozó felülvizsgált fejlesztési projektjeiről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat hitelfolyósításhoz szükséges döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat a Pásztó és Vidéke Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Alapítvány működésével kapcsolatban szükséges intézkedés megtételére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására történő pályázat kiírására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat Pásztó város 2015. évi rendezvény tervére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
10. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek alakulásáról, javaslat további intézkedésekre.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0004 számú pályázat támogatási összegének megelőlegezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat a Pásztói Hírlap szerkesztésével kapcsolatos feladatok ellátására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat a víziközművek és a strand üzemeltetésére.
(A Képvislő-testület nem tárgyalta meg ezt az előterjesztést)
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
 
14. Javaslat a Hajós Alfréd úti sportbüfé bérleti jogának pályázati úton történő meghirdetésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat a Pásztó, Kölcsey út 20. III/8. szám alatti önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat Pásztó név használatának engedélyezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
18. Javaslat dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző munkájának elismerésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
A Képviselő-testület 17.00 órától Közmeghallgatást tart a II. emeleti ülésteremben.