ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. augusztus 13-i Képviselő-testületi ülés
1. Javaslat gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő térítési díjak mértékének megállapításáról szóló helyi rendelet módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
2. Javaslat gördülő fejlesztési terv elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat önkormányzati lakások bérleti viszonyára vonatkozó kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a Ruffec-i delegáció vendéglátásával kapcsolatos költségek meghatározására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás támogatására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott kölcsön elengedésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester