ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2015


2015. december 17-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Város 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat a Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. /II. 27./ önkormányzati rendeletének 5. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat naptári éven belül lejáró folyószámlahitel keretszerződés megkötésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7 Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat intézményi alapító okirat módosítására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
10. Tájékoztató a lakbér és közös költség tartozások alakulásáról, az ezzel kapcsolatos feladatokról.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató
11. Beszámoló a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2015. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Szénási Sándor Felügyelőbizottság elnöke
12. Javaslat a 304/2015. /X. 1./ számú határozat módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat a 343/2015. /X. 29./ számú határozat hatályon kívül helyezésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának megbízására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2015. évi tapasztalatairól.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató
16. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Érintettek
17. Beszámoló az alpolgármester munkájáról.
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
18. Településrészek gondnokainak beszámolója az elmúlt évben végzett munkáról, legfontosabb jövőbeni feladatairól.
Előterjesztő: Településrészek gondnokai
19. Javaslat a Mátraalja Fesztivál megrendezésére vonatkozó szerződés elfogadására, megkötésének jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
20. Javaslat ingyenesen átruházott inkurrens honvédségi szakanyagok hasznosítására.
Előterjesztő: Budavári Valéria osztályvezető
21. Tájékoztató a játszóterek várható javítási és pótlási költségeiről.
Előterjesztő: Czabafy László ügyvezető igazgató
22. Javaslat mezőgazdasági földek bérleti díjának megállapítására.
Előterjesztő: Budavári Valéria osztályvezető
23. Javaslat a képviselő-testület 2016. I. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester