ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2016


2016. szeptember 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 10/2014. / III. 28./ önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a Pásztói IPESZ záró beszámolójának jóváhagyására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat a Pásztói Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti munkamegosztási megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Beszámoló a közfoglalkoztatás 2016. évi állásáról, közfoglalkoztatásban elvégzett feladatokról.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat a közfoglalkoztatás 2017. évre tervezett feladataira.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. használaton kívüli gépjárműveinek eladásáról.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. központi e-mail címének módosítására, rövidített cégnév visszavonására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat pályázati önerő meghatározására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat Pásztó város és Rois település közötti együttműködési megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
15. Javaslat intézményi alapító okirat módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
16. Javaslat a Mátrakeresztesre telepítendő új játszótéri eszközök beszerzésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
17. Javaslat a Magyarok Világszövetsége Pásztó 2879/14 hrsz-ból / Kishegyi Szabadidő Park/ kialakítandó ingatlanra vonatkozó területvásárlási szándék elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
18. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás és igazolás kiadására a Mikszáth Kálmán Líceum Tittel Pál Kollégiumának épületenergetikai fejlesztési célú pályázatához.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
19. Javaslat a Pásztó, Hunyadi út 6/A. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
20. Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
21. Javaslat a Muzsla 6819/3 hrsz-ú területvásárlási igény elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
22. Javaslat a Kövicses patakkal kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
23. Javaslat a Pásztó, Fő utca 59. szám alatti volt gyermekorvosi rendelő értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
24. Javaslat civil és sport szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
25. Javaslat a H-Trade Invest Kft. egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
26. Javaslat önkormányzati lakásbérlők bérleti jogviszonyának felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT