ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2017


2017. május 25-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat a házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjáról és az anyakönyvvezető juttatásáról szóló 20/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző
5. Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása keretében szociális támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat előadó-művészeti szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére (Pásztói Open Air Retro Fesztivál).
Előterjesztő: Farkas Attila alpolgármester
8. Javaslat "Közkonyha korszerűsítése Pásztón" című támogatási kérelem benyújtására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat a Derkovits utca 50. szám alatti, 2946/51 hrsz-ú beépítetlen telek értékesítésére, valamint fiatal házasok támogatásának megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Javaslat Leütés Sportegyesület egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil tanácsnok
11. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Kft-nél folyamatban lévő belső ellenőrzésről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
12. Javaslat Pásztó 04/36 hrsz-ú földrészlet adásvételéhez kapcsolódó kamarai állásfoglalás felülbírálatára. (utólag kerül kiküldésre).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
13. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjak odaítélésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT