ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2017


2017. június 29-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
---
2. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 2. számú módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
3. Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat az önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat a Pásztó, 2946/76 hrsz-ú beépítetlen telek értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat önkormányzati lakás vételére vonatkozó kérelem elbírálására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
7. Javaslat a Mátrakeresztes, Kékesi út 4525 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
8. Javaslat közterületi játszótéri eszközök javítására .
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
9. Javaslat szerződés-kötésre az ivóvíz közmű-vagyon átadásáról.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
10. Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja áttekintésének eredményéről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
11. Javaslat a pásztói mikro- és kisvállalkozások fejlődést elősegítő kamatmentes mikrohitelhez kapcsolódó támogatási nyilatkozat szempontrendszerére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
12. Javaslat Valter Ilona: A középkori Pásztó című művének megjelentetésére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
13. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. II. félévi üléstervére.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
14. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjével kapcsolatos döntés meghozatalára. (később kerül kiküldésre).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
15. Javaslat kifogás elbírálására a pásztói 04/36 hrsz-ú földrészlet kapcsán (később kerül kiküldésre).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT
16. Javaslat a Pásztó 0121/4 hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozó pályázati biztosíték visszakövetelésére vonatkozó igény elbírálására (később kerül kiküldésre).
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
ZÁRT