ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2017


2017. szeptember 28-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2017. (…….) önkormányzati rendeletének elfogadására a talajterhelési díjról.
Előterjesztő: Dr. Gajdics Gábor jegyző
3. Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
5. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester
6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
7. Beszámoló a Pannon Paramedic Kft. által működtetett háziorvosi ügyeletről.
Előterjesztő: Dr. Zsúdel Tamás ügyvezető igazgató, Dr. Csollák István orvos-igazgató
8. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére.
Előterjesztő: Zagyi Edit mb. óvodavezető
9. Javaslat I. világháborús emlékmű felújítására vonatkozó pályázat támogatására.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető