ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2018


2018. október 18-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat a 2018.01.01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
4. Javaslat pályázat benyújtására a TOP-1.1.1-16 azonosító számú, Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázati felhívásra.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
5. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. évközi gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Szűcs Viktor mb. ügyvezető igazgató
6. Tájékoztató a pásztói strand 2018. évi üzemeltetésének tapasztalatairól.
Előterjesztő: Szűcs Viktor mb. ügyvezető igazgató
7. Tájékoztató az iskolabusz üzemeltetésének tapasztalatairól.
Előterjesztő: Szűcs Viktor mb. ügyvezető igazgató
8. Javaslat a Nógrád Megyei Hírlap ajánlatának elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat Pásztó, Hunyadi utca 1849 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
10. Javaslat KövérGáz Rallye Sportegyesület által szervezendő "Pásztói Szlalom Show" megrendezésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
11. Javaslat kedvezményes bérleti díj megállapítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat a Mátrakeresztesi Erdei Iskola és a Polgármesteri Hivatal műszaki felújításainak felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat az Irinyi utcai szociális lakások kialakításával kapcsolatos döntés meghozatalára.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat a Pásztó 2877/25 hrsz.-ú ingatlan egy részének - 598m2 - megvásárlására vonatkozó ajánlatról.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
15. Javaslat Mikszáth Kálmán Líceum kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
16. Javaslat a karácsonyi fénydekoráció beszerzésére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
17. Javaslat civil támogatási kérelmek elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
18. Javaslat iskolai játszótér megépítéséhez szükséges támogatás elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
19. Javaslat iskolai körzethatár megállapításának véleményezésére.
Előterjesztő: Bartus László osztályvezető
20. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének ismételt megállapítására.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
21. Közérdekű bejelentések.