ELŐTERJESZTÉSEK

ELŐTERJESZTÉSEK - 2020


2020. február 27-i Képviselő-testületi ülés
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
2. Javaslat az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
3. Beszámoló a Pásztói Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról.
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző
4. Javaslat civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
5. Javaslat a Pásztói Hírlap felelős főszerkesztői feladatainak és nyomdai munkáinak ellátására beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
6. Javaslat a Szent Gyermekség Műve Pásztói csoportja egyedi támogatási kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Káposzta Csaba civil és sport tanácsnok
7. Javaslat a Pásztói Plébánia kérelmének elbírálására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
8. Javaslat BMW márkatalálkozó támogatására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
9. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
ZÁRT
10. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft-nél keletkező elévült követelések leírására.
Előterjesztő: Szűcs Viktor ügyvezető igazgató
11. Javaslat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. telephelybejegyzéshez és törléshez szükséges hozzájárulás megadására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
12. Javaslat a Pásztói Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló pályázat kiírására.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
13. Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Farkas Attila polgármester
14. Javaslat a polgármester gépkocsi használatára.
Előterjesztő: dr. Halász István Ügyrendi Bizottság elnöke
15. Egyebek.